GEDRAGONDERSTEUNING
TRAININGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

 

 

 Welkom bij Gedragondersteuning, Training & Advies

Gedragondersteuning is eigenwijs en nooit saai, maar wel zeer motiverend! Peter Mol is kritisch op het beleid 'passend onderwijs' omdat hij ziet dat passend onderwijs alleen lukt als het team, dus de leraren 'goesting' hebben. Daarin worden ze niet geholpen door allerlei voorschriften, procedures en protocollen. Passend onderwijs gaat lukken als de nadruk wordt gelegd op vakmanschap en niet alleen op SMART geformuleerde plannen. Inspiratie is noodzakelijk, zin in...uitdaging, en dat is lang niet altijd (of nooit?) te vatten in voorschriften. Peter Mol informeert, motiveert, zorgt voor reflectie en is wars van 'dat lukt me niet'.....

Onderwijsgevenden hebben kennis, maar vooral inspiratie nodig! Er zijn genoeg cursussen over autisme, ADHD enz. Theorie, en daar is niks mee. Passend Onderwijs is een uitdaging en een prima streven, maar dat gedoe er om heen....😳...het is geen systeem van de overheid of een samenwerkingsverband. Passend onderwijs is geen aangepast onderwijs. Het gaat er uiteindelijk om hoe de leraar met leerlingen omgaat. Hij/zij is de regisseur. Die leraar heeft dan ook recht op alle praktische en direct toepasbare steun, zonder lastig gevallen te worden met systemen die alleen maar verantwoording vragen, de bureaucratie verhogen en de werkdruk hoger maken. Systemen moeten ondersteunend zijn en niet leidend. Passend Onderwijs: de mogelijkheden van de leerkracht/ leraar/ docent!


Reageer via mail peter@gedragondersteuning.nl of gebruik het contactformulier.


Peter Mol (1954) verzorgt trainingen, lezingen en workshops op het gebied van Gedrag(sproblematiek) en passend onderwijs. Hij is een veel gevraagd topspreker over gedrag van kinderen en jongeren, maar steeds gericht op toepasbaarheid in de klas. Je moet er als toehoorder de dag daarna iets aan hebben. Daarnaast is hij auteur van zeer toegankelijke en praktisch gerichte onderwijsboeken en begeleidt hij teams en individuele leerkrachten, leraren en directeuren om (weer) in hun kracht te komen. Hij wordt uitgenodigd door congresbureaus, scholen, opleidingscentra, besturen en beroepsverenigingen. Zowel in lezingen als in workshops wil hij bereiken dat je de dag daarna iets heel praktisch in de klas kunt toepassen. of overmorgen dan....Al is het maar 'één dingetje!'. En zonder opeepeetje of andere tijdrovende procedures. Maar je moet wel bereid zijn naar je eigen gedrag te kijken. Zie het kind, de leerling en besef dat je ongewenst gedrag kunt voorkomen! 

Motto: hoe help ik je om het morgen anders te doen? Heel concreet en praktisch toepasbaar! En graag in (telefonisch) contact aansluitend bij uw situatie en uw situatie en wens.

Peter spreekt over gedrag en (voorkomen van) gedragsproblemen en wordt uitgenodigd voor gezelschappen van 10 tot 600 belangstellenden of voor individuele trainen  Op grotere congressen is hij regelmatig een van de sprekers. Het onderwerp benadert hij vanuit de mogelijkheden van de leraar, niet vanuit de 'diagnose' van de leerling. Zijn lezingen zijn doorspekt met humor en praktijkvoorbeelden. De grondslag van Passend Onderwijs onderschrijft hij volledig. Daarbij maakt hij zich ernstig zorgen over de wijze waarop beleidsmakers passend onderwijs denken te kunnen realiseren: Men is vergeten dat er leraren, leerkrachten zijn die het waar moeten maken wat 'het beleid' belooft' en dat baart Peter zorgen. De sleutel is de man of vrouw voor de klas! En al die papieren tijgers houden de vakmensen maar af van hun echte taak: goed onderwijs geven!

'Passend Onderwijs is niet het repareren van kinderen en ook niet een boek vol opeepeetjes of een leerling-achter-volgsystem bijhouden. Het is je onderwijs zo inrichten, dat elke leerling zich gekend, herkend en erkend weet en voelt. En dat vraagt van een leraar echt niet zeer veel kennis of inspanning, maar wel bereidheid naar het eigen gedrag en organisatie te kijken.' 

De mate van het 'welzijn of welbevinden' van leerlingen bepaalt volgens hem meer de kwaliteit van het onderwijs dan de verzameling van inspectiebolletjes.

Ook begeleiden van individuele leraren op het gebied van gedrag is een van zijn activiteiten. Directeuren begeleiden in het vormgeven aan een nieuwe uitdaging is een opdracht die hij graag accepteert. Peter is orthopedagoog en heeft ervaring in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs. Hij was directeur van Gedragpunt (klik link aan) tot januari 2017.

Hij is auteur van meerdere boeken over passend onderwijs (gedrag) via uitgever Lannoo, steeds gericht op waar je morgen iets aan hebt voor je werk in je klas !!! Ook schrijft hij columns in tijdschriften, gericht op onderwijs, soms onder pseudoniem.

terralannoo.nl/peter-mol   (voor overzicht en beschrijving boeken, klik de link aan)


Gedragondersteuning werkt ook o.a. samen met

MedilexOnderwijs, MedilexZorg, LannooCampus, Euregionaal Congresbureau, HealthInvestement, Driehoektraining, Educampus, Athenas  en heeft een optie op samenwerking met andere congresorganisaties. De specialisatie is altijd: opvallend gedrag (passend onderwijs, agressie, pro-actief handelen, ADHD, Autisme, ODD/CD, traumatiek in de klas).