GEDRAGONDERSTEUNING
TRAININGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Wat kunt u verwachten?/ Boeken

 

 

 

 

 

Lezingen en workshops

Praktische tips, veel voorbeelden, humor, scherpe analyse en milde confrontatie. Peter Mol geeft lezingen, verzorgt workshops en traint leraren, directeuren en teams. Daarbij weet hij de toehoorders te motiveren en te enthousiasmeren met humor en een praktische invulling. Uit ervaring blijkt dat de aanwezigen weer energie krijgen, problemen weten te relativeren en naar huis gaan met zeer praktische en direct toepasbare ideeën. Veelal maakt hij gebruik van powerpointbeelden en dat letterlijk: veel beelden, maar de tekst verzorgt hij zelf.

Peter waarschuwt voor systemen die op papier mooi klinken, maar veel tijd kosten en de leraar niet direct helpen bij zijn werk in de praktijk en soms zelfs als belastend worden ervaren door de leraar.

De lezingen enz. zijn geschikt voor elk soort van onderwijs, maar ook 'treedt hij op' op congressen voor huisartsen, longartsverpleegkundigen enz. Graag wordt hij ook ingeboekt door opleidingen voor leraar. Als men te maken heeft met 'gedrag' maakt hij een passend programma.

Hij doet dit vanuit zijn bedrijf Gedragondersteuning of namens grotere opleidingsinstituten en congresbureaus.

Zijn uitgangspunt is dat het zinloos is elk kind individueel te benaderen als dit betekent allemaal individuele programma's of plannetjes maken. Het inrichten van het onderwijs en het kijken naar en je bewust zijn van je gedrag als leraar geeft meer succes, plezier in het werk en heeft heel veel effect op leerlinggedrag. Daarbij is voorkomen beter dan achteraf 'repareren'. Dat kan soms met simpele middelen, als je je maar bewust wilt worden van de invloed van je eigen gedrag. Maak het normale normaler, breder, zodat minder leerlingen als 'afwijkend' gezien worden.

Elke opdracht wordt 'op vraag' uitgevoerd, afhankelijk van wat de aanvrager als effect wil hebben.

Elke opdracht wordt verwerkt in een offerte op maat. Daarin worden het doel van de cursus/ training weergegeven, het beoogde resultaat, de tijdsduur en plaats waar de training wordt gegeven. Als het een cursus betreft wordt in de offerte aangegeven:

- de titel

- de inhoud 

- het niveau

- de lengte

- de doelstelling

- de doelgroep

- het aanvangsniveau van de cursisten

- eventuele vrijstellingen

- de studiebelasting

- de voorwaarden 

- informatie over aan te schaffen materiaal

- te behalen kwalificaties

- informatie over toetsen/ examens

- informatie over te behalen bevoegdheden/ kwalificaties enz.
Mogelijke onderwerpen lezingen/ workshops/ begeleiding

Passend Onderwijs

Gedragsproblemen in basis-/ voortgezet onderwijs

Motivatielezing voor leraren/ intern begeleider/ zorgcoördinatoren

Ouderavond: mogelijkheden van de school en professionele samenwerking met ouders

Betrokkenheid in een team

Omgaan met ADHD/ autisme in de klas

Onderwijs aan vluchteling-kinderen/ traumatiek

Getraumatiseerde kinderen in het onderwijs

Passend onderwijs en besturen/ managers

Training basisvaardigheden 

Ondersteuning bij dreigende burn-out

Contact met ouders


Geheimhouding/ vertrouwelijkheid

Gedragondersteuning verplicht zich om verkregen informatie over de instelling, school enz. vertrouwelijk te behandelen en legt zichzelf een geheimhouding op jegens anderen dan de opdrachtgever. 


Prijzen

Afhankelijk van voorbereidingstijd, tijdsinvestering en aantal keer dat een workshop wordt gegeven. Een offerte wordt op aanvraag toegestuurd.Boeken (klik de titel aan om verdere gegevens over het boek)


PASSEND ONDERWIJZEN

Gericht op primair onderwijs. 

Veel praktische handvatten hoe je als leerkracht je onderwijs passend maakt,
Want de juf of meester maakt het onderwijs passend. Opeepeetjes en handelings-van-plannen alleen maken het onderwijs niet passend. 

Het opbouwen van een professionele relatie is de basis voor goed onderwijs voor elke leerling. Dat kan alleen als je je bewust bent van de wijze waarop jij als leerkracht het gedrag van de leerling (soms onbewust) beïnvloedt.


 

PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS

 

Gericht op VO. Met veel praktijkvoorbeelden.  

 

 
PEDAGOGISCH VAKMANSCHAP IN 55 VERHALEN

55 Verhalen, humoristisch en soms cynisch, maar altijd met een kern!


 

 

ACTIEF SCHOOLBELEID        

De wijze waarop een bestuur beleid maakt en naar buiten brengt is van grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs in de klas. Teveel protocollen en controles zorgen ervoor dat de goede leraar zich betutteld voelt en een mindere leraar kruipt langs de randen van het beleid. In beide gevallen leidt dit tot nog meer controle en slechter onderwijs. Verbondenheid, motivatie, vertrouwen en wederzijdse aanvulling leidt eerder tot kwaliteit en werkplezier.

 


PEDAGOGISCH VAKMANSCHAP 2.0 MEER VERHALEN..

Een nieuwe verhalenbundel, digitaal, e-book.

Een pit van passend onderwijs.
Alleen te bestellen door:
€ 20,- incl. btw
over te maken naar NL62 INGB 0663 0313 46 

t.n.v. P.J. Mol
onder vermelding van
- uw e-mailadres
- Pedagogisch vakmanschap 2.0EEN STILLE LEERLING IN JE KLAS- DE LERAAR ALS BETEKENISVOLLE ANDERE BIJ KINDERMISHANDELING

 

Dit boek gaat specifiek in op mishandelde kinderen met introvert gedrag in de klas. De leraar is geen hulpverlener, maar als betekenisvolle andere een norm positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen. Veel praktische tips en beschouwing vanuit de wetenschap. 

De tips zijn niet 'nog iets erbij wat ik moet', maar gericht op de houding, de 'touch' van de leraar en zijn professionele relatie met de leerling.

DE LERAAR CENTRAAL, BEGINSELEN VAN DE PROVOCATIEVE PEDAGOGIEK

Provocatieve pedagogiek. De mogelijkheden van de leraar om onderwijsvernieuwingen te beïnvloeden. Het vliegwieleffect. En: waarom mislukten onderwijsvernieuwingen tot nu toe? U kunt een boek bestellen via Terralannoo.nl of bol.com, maar ook via de boekhandel.

Wanneer u het contactformulier invult, kan ik u een door mij gesigneerd exemplaar toesturen en eventueel een persoonlijke boodschap.

U betaalt daarbij ongeveer € 3,60 verzendkosten (één boek). Het boek wordt verzonden wanneer u de aan u gestuurde factuur heeft voldaan. Hartelijk bedankt voor uw bestelling. Geef vooral aan welke opdracht in het boek u wenst, het aantal boeken en WELK boek ik moet sturen!