GEDRAGONDERSTEUNING
TRAININGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Klachtenregeling

Uiteraard doen we er alles aan om de kwaliteit van onze producten te waarborgen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, schroomt u dan niet contact op te nemen. Dat kan via e-mail info@gedragondersteuning.nl

Gedragondersteuning is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie: Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Mocht een overleg tussen  de directie van Gedragondersteuning en de klant niet tot een bevredigend resultaat leiden, kunt u een klacht indienen via www.eckg.nl


De procedure en duur van de klachtenafhandeling kunt u vinden op genoemde website.

Totdat de klacht geheel is afgehandeld worden de betreffende bescheiden bewaard. Binnen een week ontvangt u een bevestiging van de ingediende klacht. Afhandeling gebeurt vertrouwelijk.