GEDRAGONDERSTEUNING
TRAININGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Verzamelde gegevens

Voor het opstellen van een opdrachtbevestiging en/ of offerte verzamelt Gedragondersteuning de volgende persoonlijke gegevens

-      De naam en het adres van de opdrachtgevende instantie

-      De formulering van de opdracht

-      De naam en functie van de contactpersoon

-      In geval van bestelling van (een) boek(en): naam en adres aan de uitgever, LannooCampus

De gegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met derden, behalve de gegevens op de factuur. Die worden gedeeld met 

-      Administratiekantoor DMQ, te Uitgeest (boekhouder)

-      Bij controle op navraag aan de belastingdienst

Op vraag van de Opdrachtgever verwijdert Gedragondersteuning de aangegeven gegevens uit haar administratie.