GEDRAGONDERSTEUNING
TRAININGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Zakelijke gegevens, opleiding en ervaring

 

 

 

 

CRKBO

Peter Mol is geregistreerd als CRKBO docent. 

Aan instellingen die als CRKBO-opleiding zijn geregistreerd en beroepsopleidingen (Pabo, lerarenopleiding enz.)  wordt geen btw in rekening gebracht.


KvK

Registratienummer Kamer van Koophandel

63136643


Vestigingsadres

De Waterdief 92

1911 JT  Uitgeest

mail: info@gedragondersteuning.nl


btw

btw nummer NL0844.69.833.B.01


Opleiding/ ervaring

drs. orthopedagogiek (speciale pedagogiek VU, diagnosticus)

- onderwijzer

- directeur basisonderwijs

- directeur school SH/ ESM so

- directeur en bovenschools directeur cluster 4 so/ vso

- universitair docent ontwikkelingspsychologie MO

- directeur Gedragpunt (trainers gedragsproblematiek/ - stoornissen en 

  psychiatrische problematiek)

- trainer/ workshopleider/ auteur gedragsproblemen en passend

  onderwijs/ spreker

- directeur REC 4

- voorzitter REC-beraad cluster 2, 3, 4

- voorzitter a.i. LBBO

- directeur Gedragondersteuning

- auteur en columnist