GEDRAGONDERSTEUNING
TRAININGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Over Gedragondersteuning

 

 

Peter Mol heeft ervaring zowel als leraar en directeur van basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 2, 3 en 4. Hij is opgeleid als speciaal pedagoog met specialisatie 'gedragsproblematiek, gedragsstoornissen en psychiatrie'. In Nederland en België is hij een bekend spreker en wordt soms de ontdekker van de 'provocerende pedagogiek' genoemd, vanwege zijn nuchtere en praktische benadering van moeilijke situaties. Elk optreden is concert gericht en Peter is niet wars van humor. Elk 'optreden' is sprankelend. Hij is wars van een bibliotheek vol protocollen en vindt de kern van passend onderwijs in het vakmanschap van de leraar.


Met voorbeelden uit de praktijk maakt hij de toehoorders bewust van wat echt belangrijk is: het contact, de relatie met de leerling. Dat vraagt veel meer dan alleen maar kennis van 'afwijkend gedrag' of stoornissen. Het eigene van de leraar, zijn vermogen om op het juiste moment weten het juiste te doen is van zeer groot belang voor het welzijn, het welbevinden van leerlingen. Dat welzijn is veel meer dan alleen 'cognitieve ontwikkeling'. De 'touch' is een van de kwaliteitsaspecten die niet SMART te beschrijven zijn, maar de kern van het onderwijs vormen.


Daarnaast geeft hij workshops en trainingen voor teams, besturen en andere gezelschappen, gerelateerd aan onderwijs. Hij werkt samen met Bernadette Sanders, Ingrid van Essen en Anton Horeweg en kan in overleg een dagvullend programma verzorgen. Onderwerpen: gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek, traumatiek, vluchtelingkinderen, taalontwikkelingsproblemen of -stoornissen, groepsvorming en communicatie. Maar ook onderwerpen 'op maat' verzorgen zij graag. Op school of op een locatie door u uitgekozen en geregeld. Kern is altijd: theoretisch uitstekend onderbouwd en direct praktisch toepasbaar.

Zij worden ook vaak gezien op congressen en in aanbod van Medilex Onderwijs, Ortho Consult, Educampus en andere onderwijs- en nascholing-aanbieders.

U kunt deze website delen op Linkedin