GEDRAGONDERSTEUNING
TRAININGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Over Gedragondersteuning

 

 

Peter Mol heeft ervaring zowel als leraar en directeur van basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 2, 3 en 4. Hij is opgeleid als speciaal pedagoog met specialisatie 'gedragsproblematiek, gedragsstoornissen en psychiatrie'. In Nederland en België is hij een bekend spreker en wordt soms de ontdekker van de 'provocerende pedagogiek' genoemd, vanwege zijn nuchtere en praktische benadering van moeilijke situaties. Hij is wars van een bibliotheek vol protocollen en vindt de kern van passend onderwijs in het vakmanschap van de leraar.


Met voorbeelden uit de praktijk maakt hij de toehoorders bewust van wat echt belangrijk is: het contact, de relatie met de leerling. Dat vraagt veel meer dan alleen maar kennis van 'afwijkend gedrag' of stoornissen. Het eigene van de leraar, zijn vermogen om op het juiste moment weten het juiste te doen is van zeer groot belang voor het welzijn, het welbevinden van de leerling. Dat welzijn is veel meer dan 'cognitieve ontwikkeling'.

U kunt deze website delen op Linkedin

 

Delen